menu

Kik vagyunk?

A CT4SilverCaregivers - Certified Training for Silver Caregivers - projekt az Erasmus+ szakképzési program (2020-2022) európai keretén belül kerül kidolgozásra.

Az elöregedés ma már jelentős társadalmi és gazdasági kérdésnek számít Európában. Az elöregedésnek a fogyasztás szerkezetére gyakorolt hatása strukturális gazdasági kihívásokat fog teremteni.

A jövő egészségügyi szakembereinek más kompetenciákra (készségekre, ismeretekre és attitűdökre) lesz szükségük, mint ma. A vezetőknek, a politikai döntéshozóknak, az egészségügyi szakembereknek és az oktatási intézményeknek azonosítaniuk és biztosítaniuk kell ezeket, beleértve a digitális kompetenciákat is.

Ennek érdekében a projekt egy nyolc modulból álló oktatási tantervet dolgoz ki (1. kimenet), amely összhangban van a munkaerőpiaccal, és mind az egészségügyi szakemberek, mind az informális gondozók, mind az oktatási intézmények számára készült. Egy virtuális tantermet is kialakítanak, amely tartalmazza a program minden egyes modulját és a tanúsítás megszerzésének módszertanát, amely igazolja, hogy az ápolók teljes mértékben képzettek az aktív időskort támogató munkájuk elvégzésére az "ezüst" gazdaságban.

A CT4SilverCaregivers így elősegíti a tudásmegosztást, a szakemberek közötti interakciót és a tapasztalatcserét.

Diputación de Zamora (Spanyolország)

A Diputación de Zamora a spanyolországi Zamora tartomány kormányzatáért felelős intézmény, amely az egyik leginkább érintett az elöregedés és a népességfogyás által. A Bizottság a terület különböző területein alkot jogszabályokat, és projektjeit a mezőgazdaságra, a gazdaságra, a városokra, a kultúrára, az oktatásra, a sportra és más területekre összpontosítja.

Universidad de Almería (Spanyolország)

Az Universidad de Almería egyik legdinamikusabban fejlődő egyeteme. Az intézményben végzett kutatások az egyik legmagasabb színvonalúak az országban. A HUM-498 kutatócsoport a fejlesztés, az oktatás és a tanácsadás területére összpontosítja munkáját, hangsúlyt fektetve az új kutatási módszerekre és tanulási stratégiákra, a beavatkozási modellekre, valamint a tanácsadási és aktív életviteli programokra.

Kapcsolattartó személyek: liriareme@ual.es; jmaguilar@ual.es

Association de Gestion des Fonds Européens - AGFE (Franciaország)

Association de Gestion des Fonds Européens (Európai Alapkezelő Szövetség) - a helyi érdekeltségi rendszerek intézkedéseinek irányítási és koordinációs platformja, amely erősíti a képzés, a foglalkoztatás és a befogadás területén a különböző állami beavatkozások koherenciáját és hatékonyságát, beleértve a helyi hatóságok és az állam pénzügyi támogatásának egyesítését, az Európai Unió támogatásával, különösen az Európai Szociális Alap (ESZA) és az Erasmus+ révén

Kapcsolat: beatrice.martins@agfe95.eu 

DAFNI Kentro Epaggelmatikis Katartisis - DAFNI KEK (Görögország)

A DAFNI KEK egy nonprofit oktatási és kutatási központ. A DAFNI KEK hivatalos alapszabályának cikkelyei alapján: "Az intézmény eredeti tevékenységi köre a szakképzési tanfolyamok tervezése és biztosítása volt a legkülönbözőbb marginalizált csoportok számára uniós finanszírozás, állami finanszírozás keretében vagy önállóan". A szervezet helyi szinten az innováció és az életorientáció független központjaként működik a hátrányos helyzetű felnőttek számára európai perspektívában.

Az EAEA (Európai Felnőttképzési Szövetség) tagja, és számos uniós kezdeményezésben vesz részt, amelyek összhangban vannak a felnőtt élet és a digitális kompetenciák fő trendjeivel. A szervezet középpontjában Paolo Freire elméletei és inspirációi állnak, amelyek a társadalmi igazságtalanságok elleni munkára vonatkoznak, és amelyek szerint: "...nincs átalakulás cselekvés nélkül"

Kapcsolat: vasiliki@kekdafni.gr

Trebag (Magyarország)

A Trebag Szellemi Tulajdon és Projektmenedzser Kft. egy magyar magáncég és egy élő laboratórium, amely széles helyi és regionális hálózattal rendelkezik az üzleti és oktatási élet szereplői között. Budapesten, a kerületben található. Fő tevékenységi területe a K+F+I, a képzési anyagok kutatása és fejlesztése, valamint a közösségépítés és az oktatás előmozdítása a helyi és regionális közösségek javára.

Kapcsolat: andrea.kovesd@trebag.hu 

Instituto Politécnico de Castelo Branco (Portugália)

Az Instituto Politécnico de Castelo Branco Interdiszciplináris Kutatócsoport - A funkcionális idősödő közösségek építéséről - Age.Comm, az Instituto Politécnico de Castelo Branco (Portugália) K+F+I egysége. Az Age.Comm küldetése a népesség elöregedésének jelenségének megértése, különösen annak elemzése, hogy a portugál hátország idősebb területeinek közösségei hogyan szembesülnek az öregedési folyamatokkal, annak érdekében, hogy hozzájáruljon a funkcionális közösségek fejlődéséhez olyan tudás előállítása és terjesztése révén, amely támogatja az idősebb emberek jólétét és autonómiáját, a helyi életbe való integrációjukat és részvételüket, valamint a területek fejlődését lehetővé tevő stratégiák meghatározását

Rural Hub (Írország)

A Rural Hub egy nem kormányzati szervezet, amelynek székhelye az írországi Cavanban található. Az oktatási innovációra és a digitális készségekre szakosodott, hogy többek között olyan csoportokat érjen el, mint a marginalizált tanulók, a társadalmilag kirekesztett fiatalok, az idősek és a migránsok. Az e-tanulási anyagokat a vidéken élők jelenlegi és jövőbeli igényeinek kielégítésére fejleszti ki Európa-szerte.

Zamora tartományi tanács Zamora tartományi tanács
Kik vagyunk? Kik vagyunk?
The Rural Hub The Rural Hub
Kik vagyunk? Kik vagyunk?
Kik vagyunk? Kik vagyunk?
Almeriai Egyetem Almeriai Egyetem
UE

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány website a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak bárminemû felhasználásért

SEPIE - Erasmus+