menu

Kik vagyunk?

A CT4SilverCaregivers - Certified Training for Silver Caregivers - projekt az Erasmus+ szakképzési program (2020-2022) európai keretén belül kerül kidolgozásra.

Az elöregedés ma már jelentős társadalmi és gazdasági kérdésnek számít Európában. Az elöregedésnek a fogyasztás szerkezetére gyakorolt hatása strukturális gazdasági kihívásokat fog teremteni.

A jövő egészségügyi szakembereinek más kompetenciákra (készségekre, ismeretekre és attitűdökre) lesz szükségük, mint ma. A vezetőknek, a politikai döntéshozóknak, az egészségügyi szakembereknek és az oktatási intézményeknek azonosítaniuk és biztosítaniuk kell ezeket, beleértve a digitális kompetenciákat is.

Ennek érdekében a projekt egy nyolc modulból álló oktatási tantervet dolgoz ki (1. kimenet), amely összhangban van a munkaerőpiaccal, és mind az egészségügyi szakemberek, mind az informális gondozók, mind az oktatási intézmények számára készült. Egy virtuális tantermet is kialakítanak, amely tartalmazza a program minden egyes modulját és a tanúsítás megszerzésének módszertanát, amely igazolja, hogy az ápolók teljes mértékben képzettek az aktív időskort támogató munkájuk elvégzésére az "ezüst" gazdaságban.

A CT4SilverCaregivers így elősegíti a tudásmegosztást, a szakemberek közötti interakciót és a tapasztalatcserét.

Diputación de Zamora (Spanyolország)

A Diputación de Zamora a spanyolországi Zamora tartomány kormányzatáért felelős intézmény, amely az egyik leginkább érintett az elöregedés és a népességfogyás által. A Bizottság a terület különböző területein alkot jogszabályokat, és projektjeit a mezőgazdaságra, a gazdaságra, a városokra, a kultúrára, az oktatásra, a sportra és más területekre összpontosítja.

Universidad de Almería (Spanyolország)

Az Universidad de Almería egyik legdinamikusabban fejlődő egyeteme. Az intézményben végzett kutatások az egyik legmagasabb színvonalúak az országban. A HUM-498 kutatócsoport a fejlesztés, az oktatás és a tanácsadás területére összpontosítja munkáját, hangsúlyt fektetve az új kutatási módszerekre és tanulási stratégiákra, a beavatkozási modellekre, valamint a tanácsadási és aktív életviteli programokra.

Kapcsolattartó személyek: liriareme@ual.es; jmaguilar@ual.es

Association de Gestion des Fonds Européens - AGFE (Franciaország)

Association de Gestion des Fonds Européens (Európai Alapkezelő Szövetség) - a helyi érdekeltségi rendszerek intézkedéseinek irányítási és koordinációs platformja, amely erősíti a képzés, a foglalkoztatás és a befogadás területén a különböző állami beavatkozások koherenciáját és hatékonyságát, beleértve a helyi hatóságok és az állam pénzügyi támogatásának egyesítését, az Európai Unió támogatásával, különösen az Európai Szociális Alap (ESZA) és az Erasmus+ révén

Kapcsolat: beatrice.martins@agfe95.eu 

DAFNI Kentro Epaggelmatikis Katartisis - DAFNI KEK (Görögország)

A DAFNI KEK egy nonprofit oktatási és kutatási központ. A DAFNI KEK hivatalos alapszabályának cikkelyei alapján: "Az intézmény eredeti tevékenységi köre a szakképzési tanfolyamok tervezése és biztosítása volt a legkülönbözőbb marginalizált csoportok számára uniós finanszírozás, állami finanszírozás keretében vagy önállóan". A szervezet helyi szinten az innováció és az életorientáció független központjaként működik a hátrányos helyzetű felnőttek számára európai perspektívában.

Az EAEA (Európai Felnőttképzési Szövetség) tagja, és számos uniós kezdeményezésben vesz részt, amelyek összhangban vannak a felnőtt élet és a digitális kompetenciák fő trendjeivel. A szervezet középpontjában Paolo Freire elméletei és inspirációi állnak, amelyek a társadalmi igazságtalanságok elleni munkára vonatkoznak, és amelyek szerint: "...nincs átalakulás cselekvés nélkül"

Kapcsolat: vasiliki@kekdafni.gr

Trebag (Magyarország)

A Trebag Szellemi Tulajdon és Projektmenedzser Kft. egy magyar magáncég és egy élő laboratórium, amely széles helyi és regionális hálózattal rendelkezik az üzleti és oktatási élet szereplői között. Budapesten, a kerületben található. Fő tevékenységi területe a K+F+I, a képzési anyagok kutatása és fejlesztése, valamint a közösségépítés és az oktatás előmozdítása a helyi és regionális közösségek javára.

Kapcsolat: andrea.kovesd@trebag.hu 

Instituto Politécnico de Castelo Branco (Portugália)

Az Instituto Politécnico de Castelo Branco Interdiszciplináris Kutatócsoport - A funkcionális idősödő közösségek építéséről - Age.Comm, az Instituto Politécnico de Castelo Branco (Portugália) K+F+I egysége. Az Age.Comm küldetése a népesség elöregedésének jelenségének megértése, különösen annak elemzése, hogy a portugál hátország idősebb területeinek közösségei hogyan szembesülnek az öregedési folyamatokkal, annak érdekében, hogy hozzájáruljon a funkcionális közösségek fejlődéséhez olyan tudás előállítása és terjesztése révén, amely támogatja az idősebb emberek jólétét és autonómiáját, a helyi életbe való integrációjukat és részvételüket, valamint a területek fejlődését lehetővé tevő stratégiák meghatározását

Rural Hub (Írország)

A Rural Hub egy nem kormányzati szervezet, amelynek székhelye az írországi Cavanban található. Az oktatási innovációra és a digitális készségekre szakosodott, hogy többek között olyan csoportokat érjen el, mint a marginalizált tanulók, a társadalmilag kirekesztett fiatalok, az idősek és a migránsok. Az e-tanulási anyagokat a vidéken élők jelenlegi és jövőbeli igényeinek kielégítésére fejleszti ki Európa-szerte.

Zamora tartományi tanács Zamora tartományi tanács
Kik vagyunk? Kik vagyunk?
The Rural Hub The Rural Hub
Kik vagyunk? Kik vagyunk?
Kik vagyunk? Kik vagyunk?
Almeriai Egyetem Almeriai Egyetem
Project number: 2020-1-ES01-KA202-081989
UE

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

SEPIE - Erasmus+