menu
Eventos - AGFE

A partner szervezetek a következőképpen bonyolították le a bemutató rendezvényeiket:

Tavaly októberben az AGFE a GRETA Val d'Oise-zal együttműködve Párizs régiójában szervezte meg utolsó bemutatóját. A szeminárium 12 résztvevővel zajlott, a köz- és a magánszektor képviselőiből (a gondozási szektorban dolgozó egyesületek és vállalkozások, valamint a helyi hatóságok képviselői). Az eseményen bemutatásra került az Erasmus+ keretrendszer, valamint a CT4SCG termékei, a résztvevők vetélkedőkön is felmérhették tudásukat. Hosszú beszélgetések és eszmecserék követték az egyes eredmények bemutatását, lehetőséget adva mindenkinek, hogy megossza nézeteit és tapasztalatait, illetve kifejezze meglátásait. A délelőtt remek alkalom volt a kapcsolatépítésre, a résztvevők távozásuk előtt megígérték, hogy hamarosan újra találkoznak, hogy dolgozzanak a CT4SCG projekt fenntarthatóságán.

Eventos - DPZ

A projekt koordinátora, a Zamorai Tartományi Tanács volt a zárókonferencia lebonyolításáért felelős partner, ahol a projekt végeredményeit bemutatták mind az állami-, mind a magánszektornak, beleértve az idősgondozással foglalkozó cégeket, szakképzésben tanulókat, szakoktatókat és az érdeklődőket. Több mint 80-an vettek részt az október 5-én megrendezett, a Fundación Red Alfonso Enriques-ben, egy spanyol-portugál partnerségben lebonyolított eseményen. A reggeltől estig tartó konferencián a partnerek mellett egy helyszíni spanyol-angol tolmács is segítette a munkát. A nap folyamán nemcsak bemutattuk a projekt szellemi termékeit, hanem egy mélyreható beszélgetést tettünk lehetővé az idősgondozás kihívásairól, valamint arról, hogyan lehet formális és informális gondozóként növelni a foglalkoztathatóságot. A jelenlévők meghallhatták a különböző spanyol egyetemek és nonprofit szervezetek előadóit – emellett más aktív projektekről is bőséges információt kaptak, úgy mint az egészséges öregedés és a technológia használata az idősek életminőségének javítására. Az élmény részeként a résztvevőknek lehetőségük volt egy ingyenes ebédre a régió jellegzetes ételeiből, valamint egy reggelire a kávészünetben. A napot a partnerek kerekasztala zárta, melynek keretében a közönség jobban megismerhetett minket. Ennek a lezárásnak nagy sikere volt, és a résztvevők fokozott érdeklődést mutattak a tanfolyam iránt. 

Eventos - IPCB

Az IPCB november folyamán megtartotta CT4SCG rendezvényét, amelyen több mint 20 érdeklődő vett részt az állami- és a magánszektor képviseletében (az ellátási szektorban dolgozó egyesületek és cégek, valamint önkormányzatok képviselői). A rendezvény középpontjában az Erasmus+ keretrendszer küldetésének, valamint a CT4SCG eredményeinek bemutatása állt, ennek érdekében minden résztvevőnek lehetősége volt szóban vagy írásban megosztani elképzeléseit, visszajelzéseit a kurzussal kapcsolatban.

Ennek keretében lehetőség nyílt a kurzus bemutatása után egy átfogó beszélgetésre, lehetőséget adva mindenkinek, hogy elmondja véleményét, tapasztalatát, kifejezze igényeit. Összességében a rendezvényt minden résztvevő sikeresnek ítélte. Úgy tűnik, felkeltette az érdeklődést a tárgyalt témák iránt, és azt az elképzelést, hogy a lakossági igények kielégítése érdekében többet kell fektetni az idősek képzésébe, különböző környezetükben, szervezeti struktúrájukban.

Eventos - UAL

Június 21-én az Almeríai Egyetem Bölcsészettudományi Kutatócsoportjai megszervezték CT4SCG rendezvényüket. A szeminárium 52 résztvevővel zajlott, mind az állami-, mind a magánszektor képviseletében (a gondozási szektorban dolgozó egyesületek és vállalkozások, valamint a helyi hatóságok képviselői). Az esemény egy egész napot vett igénybe, az előadásokat bemutatták a projekt egészét és annak európai dimenzióját, valamint az aktív és egészséges idősödés ismérveit, az UAL csapat tagjainak prezentálásával. A csoport meglehetősen aktív volt, és teret engedett a résztvevők közötti interakcióknak, akik kihasználták az idősgondozásban töltött tapasztalataikat, és sikerült holisztikus áttekintést adniuk arról, hogy mi a valóság ebben a szektorban, fókuszcsoportos megbeszélést vezettek le az esti szekció alatt és után.

Eventos - Trebag

A TREBAG július 8-án szervezte meg rendezvényt a gondozóknak, illetve az öregedés témája iránt aktívan érdeklődőknek. A résztvevők több információt kaphattak a projektről, arról, hogy más városok és szervezetek hogyan birkóznak meg azokkal a problémákkal, amelyekkel a gondozók szembesülnek, és egy interaktív workshop keretében megismerkedhettek a nemzetközi jó gyakorlatokkal. Az előadások kivétel nélkül színvonalasak voltak, és mindegyik támogatta a gondozók képzésének és az idősek segítésének gondolatát az élet különböző területein. Örömmel találkoztunk ezekkel a csodálatos és szorgalmas emberekkel, akik közül többen gondozó intézményvezetők voltak. Meglátásaik segítettek abban, hogy mire összpontosítsunk a képzésen, és hogyan fejleszthetjük tovább a tananyagot. Az alkalom lehetőséget adott arra is, hogy a (leendő) gondozók jobban megismerjék egymást, hiszen a hosszú műszakok akadályozzák a rendszeres kommunikációt, koordinációt az azonos területen működő intézmények között. Munkaadók és potenciális munkavállalók meghívásával a szorzóba, lehetőséget kaptak a résztvevők, hogy megtalálják, amit keresnek.

Eventos - DAFNI

A DAFNI KEK rendezvényére olyan gondozókat, szervezeteket és szolgálatokat, valamint politikai döntéshozókat és oktatási intézményeket hívtak meg és szólítottak meg, akiknek lehetőségük van az Ezüst Gondozás környezetét kialakítani. Az esemény két szekcióból állt: délelőtt az élő laborral, délután pedig az előadókkal és prezentációikkal telt. Az élő laborban különböző helyi, időseket támogató és gondozó szervezetek, valamint családtagjaikat gondozó informális gondozók vettek részt. Az esti ülésen a helyi szervezetek képviselői és a téma iránt érdeklődő lakosság is részt vett. A csoport meglehetősen aktív volt, és nagy teret engedett a résztvevők közötti interakcióknak, akik kihasználták az idősek gondozásában betöltött különböző szerepeiket, és sikerült holisztikus áttekintést adniuk arról, hogy mi a valóság ebben a szektorban. Végül a résztvevők kapcsolatot építettek, valamint eszmét cseréltek a legfontosabb szakmai gyakorlatokat/információkat érintően.

Eventos - Rural Hub

A Rural Hub bemutató rendezvényt szervezett a CT4 SILVER CAREGIVERS eredményeinek megosztására, a projekt megismertetésére. A Cavan önkéntes központ vállalta, hogy 2022. október 26-án, szerdán adott otthont ennek az eseménynek. Mi megszerveztük, és meghívtuk az érdeklődőket. Formális és informális családgondozók, önkéntesek, időseket támogató és gondozó helyi csoportok tagjai voltak jelen, a nyilvánosság is kíváncsi volt a téma iránt. Egynapos személyes jelenléti eseményt szerveztünk, ahol a TRH az Ír Vidéki Nők Egyesülete (ICA) előadójával együtt tartott előadást. Elizabeth Coyle, az ICA munkatársa beszélt az időseinkről való gondoskodás fontosságáról, és arról, hogy az ICA hogyan támogatja idős tagjaikat. A rendezvényen a következő modulok szerepeltek: Az öregedési folyamat (M1), valamint az idősek aktív életének elősegítése: szociális vállalkozás (M6). Ezeket a modulokat az Írországi Családgondozók (Family Carers Ireland) és az ICA tagjaival folytatott beszélgetések alapján választottuk ki, akik úgy vélik, hogy az idősek szívükben fiatalok maradhatnak, ha megértik az öregedés folyamatát, és szükségük van arra, hogy célt találjanak, vagy hozzájáruljanak a társadalomhoz.

Project number: 2020-1-ES01-KA202-081989
UE

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

SEPIE - Erasmus+